1104611 פסגות סל משולבת (4) תל-בונד 20 (40%) ממשלתי שקלי (40%) + 20% (2Ab)

  • ​תעודת סל המורכבת מ-80% אג״ח: 40% מדד תל בונד 20, 40% מדד אג״ח שקליות ממשלתיות ו-20% מניות: 10% מדד תל-דיב ו-10% מדד STARS עולמי

נתונים כלליים

  • מספר נייר1104611
  • המידע נכון לתאריך11/07/2013
  • תאריך הנפקה12/06/2007
  • דמי ניהול של החברה המנהלת*0.800%
  • סימול בלומברגTLCSTA2 IT
  • מדיניות ריביתהדיבידנד והריבית מושקעים במלואם במדד
  • מדיניות דיבידנדהדיבידנד והריבית מושקעים במלואם במדד

קבצים

10 החברות המובילות במדד

חברהענףמשקל במדד
f