1104603 פסגות סל תל בונד 20 סד-1 (00A)

 • מדד תל בונד 20 נערך ומחושב על ידי הבורסה לני"ע בת"א.
 • המדד מורכב מ-20 אגרות חוב קונצרניות הצמודות למדד בריבית קבועה, בעלות שווי השוק הגבוה ביותר מבין כלל איגרות החוב הצמודות למדד, אשר נכללות במאגר האג"ח.
 •  

חלוקה סקטוריאלית נכון לתאריך 25/01/2015

  • 43.6% פיננסים
  • 30.3% נדל"ן ובינוי
  • 21.6% תעשיה, מסחר ושירותים
  • 4.6% השקעה ואחזקות

נתונים כלליים

 • מספר נייר1104603
 • המידע נכון לתאריך25/01/2015
 • תאריך הנפקה05/06/2007
 • דמי ניהול של החברה המנהלת*0.300%
 • סימול בלומברגTLTLBD1 IT

קבצים

10 החברות המובילות במדד

שם אג"חדירוג מעלותמשקל במדד
פועלים הנפ הת יAA+10%
לאומי התח נד יבAA+7.1%
פועלים הנ הת ידAA+7.1%
אדמה אגח בAA-6.8%
גזית גלוב אגח יאAA-6.5%
בזק אגח 6AA6.4%
מזרחי הנפקות 35AAA5.8%
גזית גלוב אגח דAA-5.7%
מזרחי הנפקות 38AAA5.5%
בריטיש ישראל אגח גA+4.9%

*​בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.02% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 0.32%

f