1104215 פסגות סל משולבת (3) אגח + 10% (10A)

  • ​תעודת הסל מורכבת מ-60% מדד אגרות חוב קונצרני בארץ, 30% מדד אגרות חוב ממשלתי בארץ ו-10% מדד מניות בארץ

נתונים כלליים

  • מספר נייר1104215
  • המידע נכון לתאריך11/07/2013
  • תאריך הנפקה29/05/2007
  • דמי ניהול של החברה המנהלת*0.900%
  • סימול בלומברגMBT1929 IT
  • מדיניות ריביתהדיבידנד והריבית מושקעים במלואם במדד
  • מדיניות דיבידנדהדיבידנד והריבית מושקעים במלואם במדד

קבצים

10 החברות המובילות במדד

חברהענףמשקל במדד

*​בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של0.03% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 0.93%