1104207 פסגות סל משולבת (3) קונצרני (80%) חול (20%) (2Ba)

  • ​תעודת סל המורכבת מ-80% מדד אגרות חוב קונצרנים בארץ ו-20% מדדי מניות בחו"ל

נתונים כלליים

  • מספר נייר1104207
  • המידע נכון לתאריך11/07/2013
  • תאריך הנפקה29/05/2007
  • דמי ניהול של החברה המנהלת*0.500%
  • סימול בלומברגMBT8228 IT
  • מדיניות ריביתהריבית מושקעת במלואה במדדי ישראל, במדדי חו"ל הדיבידנד לא מחולק
  • מדיניות דיבידנדהריבית מושקעת במלואה במדדי ישראל, במדדי חו"ל הדיבידנד לא מחולק

קבצים

10 החברות המובילות במדד

חברהענףמשקל במדד

*​בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.03% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 0.53%

f