1104199 פסגות סל משולבת (4) אגח + 20% (20A)

  • ​תעודת סל המורכבת מ-50% מדד אגרות חוב קונצרנים בארץ, 30% מדד אגרות חוב ממשלתיים בארץ ו-20% מדדי מניות בארץ

נתונים כלליים

  • מספר נייר1104199
  • המידע נכון לתאריך11/07/2013
  • תאריך הנפקה29/05/2007
  • דמי ניהול של החברה המנהלת*0.900%
  • סימול בלומברגMBT2827 IT
  • מדיניות ריביתהדיבידנד והריבית מושקעים במלואם במדד
  • מדיניות דיבידנדהדיבידנד והריבית מושקעים במלואם במדד

קבצים

10 החברות המובילות במדד

חברהענףמשקל במדד

*​בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של0.03% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 0.93%