1101393 פסגות סל PR) NIKKEI 225) מנוטרלת מטבע (40a)

 • מדד NIKKEI 225, כולל את 225 מניות השורה הראשונה בבורסת יפן  ומהווה את המקבילה היפנית למדד
  ה- DOW JONES
 • תעודת הסל NIKKEI 225 מנוטרלת מטבע, מנטרלת את השפעת שער החליפין

חלוקה סקטוריאלית נכון לתאריך 02/07/2013

  • 25.6% תעשיה
  • 20% מוצרי צריכה בסיסית
  • 16% מוצרי צריכה מחזורים
  • 8.7% בריאות
  • 8.2% תקשורת
  • 7.5% טכנולוגיה
  • 7.5% פיננסים
  • 5.7% חומרי גלם
  • 0.5% אנרגיה
  • 0.3% תשתיות

נתונים כלליים

 • מספר נייר1101393
 • המידע נכון לתאריך02/07/2013
 • תאריך הנפקה15/02/2007
 • דמי ניהול של החברה המנהלת*1.600%
 • סימול בלומברגNBNK18 IT
 • מדיניות ריביתהתעודה אינה מחלקת ריבית ודיבידנד
 • מדיניות דיבידנדהתעודה אינה מחלקת ריבית ודיבידנד
 • נכס המעקבNKY

קבצים

10 החברות המובילות במדד

חברהענףמשקל במדד
FAST RETAILINGמוצרי צריכה בסיסית10%
SOFTBANKפיננסים5%
FANUCתעשיה4.1%
KYOCERAטכנולוגיה2.9%
KDDIתקשורת2.9%
HONDA MOTORמוצרי צריכה מחזורים2.2%
SHIN-ETSU CHEMICALחומרי גלם1.9%
TOYOTA MOTORמוצרי צריכה מחזורים1.8%
SECOMתעשיה1.6%
ASTELLAS PHARMAבריאות1.6%

*​בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.03% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 1.63%

f