1101377 פסגות סל גליל 5-10 סד-3 (00A)

  • מדד אג”ח ממשלתיות צמודות מדד כולל את כל איגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד המחירים לצרכן הנסחרות בבורסה
  • איגרות החוב לתקופות פדיון של 5-10 שנים
  • משקל כל איגרת חוב במדד נקבע על פי היחס שבין שווי השוק שלה לבין שווי השוק המצרפי של כל איגרות החוב המרכיבות את המדד

נתונים כלליים

  • מספר נייר1101377
  • המידע נכון לתאריך11/07/2013
  • תאריך הנפקה05/02/2007
  • דמי ניהול של החברה המנהלת*0.400%
  • סימול בלומברגMBGL16 IT
  • מדיניות ריביתמדד השקעה - הריבית מושקעת במלואה
  • נכס המעקבמדד גליל 5-10

קבצים

10 החברות המובילות במדד

חברהענףמשקל במדד
גליל 590341.0%
ממשל צמודה 092231.5%
ממשל צמודה 101927.6%

*​בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.03% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 0.43%

f