1099555 פסגות סל נדלן אירופה 4Db) (PR) EPRA)

 • מדד EPRA/NAREIT Europe הינו מדד הכולל מניות של חברות אירופאיות העוסקות בבעלות, מסחר וייזום בנכסים ריאליים וקרנות ריט.
 • המדד הינו חלק ממשפחת מדדים FTSE EPRA/NARIT Global Index הנערכת על ידי FTSE International שהינה חברה בבעלות הבורסה בלונדון וחברת Financial Times Limited

חלוקה גאוגרפית נכון לתאריך 30/11/2015

  • 38.1% בריטניה
  • 17% גרמניה
  • 13.9% הולנד
  • 9.3% צרפת
  • 6.6% שוודיה
  • 4.8% שווייץ
  • 3.1% ספרד
  • 2.6% בלגיה ולוקסמבורג
  • 1.5% אוסטריה
  • 1.1% פינלנד
  • 0.9% אירלנד
  • 0.5% איטליה
  • 0.4% נורבגיה
  • 0.1% יוון

נתונים כלליים

 • מספר נייר1099555
 • המידע נכון לתאריך30/11/2015
 • תאריך הנפקה20/11/2006
 • דמי ניהול של החברה המנהלת*1%
 • סימול בלומברגTEPRA15
 • מדיניות דיבידנדהדיבידנד המתקבל בחברה מחולק מדי רבעון

קבצים

10 החברות המובילות במדד

חברהענףמשקל במדד
UNIBAIL RODAMCO11.4%
LAND SECURITIES6.6%
VENOVIA6.5%
BRITISH LAND5.8%
KLEPIERRE4.2%
DEUTSCHE WOHNEN4.2%
HAMMERSON3.2%
DERWENT LONDON2.5%
SEGRO2.2%
CAPITAL & COUNTRIES PROPERTIES2.2%

*​בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.03% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 1.03%

f