1099548 פסגות סל Citigroup S&P Global Stars Customי (NTR)י(4Db)י

 • STARS הינה מערכת לדירוג פוטנציאל העלייה של מניות שפותחה על ידי חברת  STANDARD & POOR'S המדרגת יותר מ-1,850 מניות הנסחרות בשווקים גלובליים
 • הדירוג מתבסס על שילוב של הערכות שווי בסיסיות, הערכה טכנית, הערכות שווי יחסיות, הערכות על בסיס מאוחד וניתוח מקיף של התעשיות ונתוני המקרו
 • המדד חושף משקיעים לסל של המניות המדורגות במספר הכוכבים הגדול ביותר על ידי מערכת STARS

חלוקה סקטוריאלית נכון לתאריך 02/07/2013

  • 20.1% אנרגיה
  • 16.6% מוצרי צריכה מחזוריים
  • 15.8% תעשיה
  • 12.2% פיננסים
  • 8.2% טכנולוגיה
  • 7.9% מוצרי צריכה בסיסית
  • 7.8% תקשורת
  • 4.3% בריאות
  • 3.6% תשתיות
  • 3.5% חומרי גלם

נתונים כלליים

 • מספר נייר1099548
 • המידע נכון לתאריך02/07/2013
 • תאריך הנפקה20/11/2006
 • דמי ניהול של החברה המנהלת*1%
 • סימול בלומברגTCSTS14 IT
 • מדיניות דיבידנדמדד השקעה - הדיבידנד מושקע במלואו במדד
 • נכס המעקבCSTARSGD

קבצים

10 החברות המובילות במדד

חברהענףמשקל במדד
f