1099530 פסגות סל דיבידנד יפן 4Da) (GTR) DJJPSDT 30)

 • ​מדד Dow Jones Japan Select Dividend 30 Index כולל 30 חברות הנסחרות ביפן ומובילות בתשואת הדיבידנד שלהן, בעלות היסטוריית חלוקת דיבידנד רצופה ועולה לאורך חמש שנים לפחות
 • משקל המניות במדד נקבע על פי היקף הדיבידנד המחולק (ולא על פי שווי השוק של המניה)המדד הינו במונחי ין יפני

חלוקה סקטוריאלית נכון לתאריך 02/07/2013

  • 26.4% תעשיה
  • 20% בריאות
  • 13.7% מוצרי צריכה מחזורים
  • 10.2% פיננסים
  • 10.2% אנרגיה
  • 7.6% תקשורת
  • 6.1% טכנולוגיה
  • 3.5% חומרי גלם
  • 2.3% מוצרי צריכה בסיסית

נתונים כלליים

 • מספר נייר1099530
 • המידע נכון לתאריך02/07/2013
 • תאריך הנפקה20/11/2006
 • דמי ניהול של החברה המנהלת*1.200%
 • סימול בלומברגTDJSD13 IT
 • מדיניות דיבידנדמדד השקעה - הדיבידנד מושקע במלואו במדד
 • נכס המעקבDJJPSDT

קבצים

10 החברות המובילות במדד

חברהענףמשקל במדד
NIPROבריאות4.7%
Itochu Corpתעשיה4.6%
Mizuho Financial Group Inc.פיננסים4.1%
Tonen General Sekiyu KK אנרגיה3.9%
NTT DOCOMOתקשורת3.9%
Sumitomo Corp.תעשיה3.8%
SHOWA SHELL SEKIYUאנרגיה3.8%
ONO PHARMACETICALבריאות3.8%
NIPONתקשורת3.8%
FUJI TELEVISION NETWORKמוצרי צריכה מחזורים3.7%

*​בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.03% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 1.23%

f