1099530 פסגות סל דיבידנד יפן 4Da) (GTR) DJJPSDT 30)

 • ​מדד Dow Jones Japan Select Dividend 30 Index כולל 30 חברות הנסחרות ביפן ומובילות בתשואת הדיבידנד שלהן, בעלות היסטוריית חלוקת דיבידנד רצופה ועולה לאורך חמש שנים לפחות
 • משקל המניות במדד נקבע על פי היקף הדיבידנד המחולק (ולא על פי שווי השוק של המניה)המדד הינו במונחי ין יפני

חלוקה סקטוריאלית נכון לתאריך 29/09/2017

  • 31.1% פיננסים
  • 23.2% תעשייה
  • 13.6% צריכה בסיסית
  • 9.8% צריכה מחזורית
  • 8.5% טכנולוגיה
  • 6.4% אנרגיה
  • 3.8% בריאות
  • 3.6% תשתיות

נתונים כלליים

 • מספר נייר1099530
 • המידע נכון לתאריך29/09/2017
 • תאריך הנפקה20/11/2006
 • דמי ניהול של החברה המנהלת*1.200%
 • סימול בלומברגTDJSD13 IT
 • מדיניות דיבידנדמדד השקעה - הדיבידנד מושקע במלואו במדד
 • נכס המעקבDJJPSDT

קבצים

10 החברות המובילות במדד

חברהענףמשקל במדד
Canon Incטכנולוגיה4.8%
Aozora Bank Ltdפיננסים4.1%
Daito Trust Construction Coפיננסים4.1%
Okumura Corpפיננסים3.9%
Nissan Motor Coצריכה מחזורית3.9%
Takeda Pharmaceutical Co Ltdבריאות3.8%
Tokai Tokyo Financial Holdings Incפיננסים3.8%
Ricoh Coטכנולוגיה3.7%
Chugoku Electric Power Co Incתשתיות3.6%
Showa Shell Sekiyu KKאנרגיה3.5%

*​בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.03% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 1.23%