1099522 פסגות סל דיבידנד אירופה 4Db) (PR) STOXX 30)

 • מדד Euro Stoxx Select Dividend 30 Index, כולל 30 מניות של  חברות בגוש האירו המובילות בתשואת הדיבידנד ובעלות היסטוריית חלוקת דיבידנד רצופה ועולה לאורך חמש שנים לפחות
 • משקל המניות במדד נקבע על פי תשואת הדיבידנד (ולא על פי שווי השוק של המניה)

חלוקה סקטוריאלית נכון לתאריך 25/10/2017

  • 32.2% פיננסים
  • 21.3% תעשייה
  • 11.7% צריכה בסיסית
  • 11.0% תשתיות
  • 8.7% אנרגיה
  • 6.3% תקשורת
  • 3.3% צריכה מחזורית
  • 3.1% נדל"ן
  • 2.4% חומרי גלם

חלוקה גאוגרפית נכון לתאריך 25/10/2017

  • 27.2% צרפת
  • 20.3% גרמניה
  • 14.8% פינלנד
  • 13.8% איטליה
  • 12.4% הולנד
  • 4.6% פורטוגל
  • 3.6% בלגיה
  • 3.3% ספרד

נתונים כלליים

 • מספר נייר1099522
 • המידע נכון לתאריך25/10/2017
 • תאריך הנפקה20/11/2006
 • דמי ניהול של החברה המנהלת*0.600%
 • סימול בלומברגTSD3E12 IT
 • מדיניות דיבידנדהדיבידנד המתקבל בחברה מחולק במלואו מדי רבעון
 • נכס המעקבSD3E

קבצים

10 החברות המובילות במדד

חברהענףמשקל במדד
Fortum OYJתשתיות6.3%
Snam SpAתשתיות5.1%
Assicurazioni Generali SpAפיננסים5.0%
EDP - Energias de Portugal SAתשתיות4.6%
Casino Guichard Perrachon SAצריכה בסיסית4.3%
Allianz SEפיננסים3.8%
AXA SAפיננסים3.8%
Societe Generale SAפיננסים3.7%
BNP Paribas SAפיננסים3.7%
Proximus SADPתקשורת3.6%

*​בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.03% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 0.63%