1099522 פסגות סל דיבידנד אירופה 4Db) (PR) STOXX 30)

 • מדד Euro Stoxx Select Dividend 30 Index, כולל 30 מניות של  חברות בגוש האירו המובילות בתשואת הדיבידנד ובעלות היסטוריית חלוקת דיבידנד רצופה ועולה לאורך חמש שנים לפחות
 • משקל המניות במדד נקבע על פי תשואת הדיבידנד (ולא על פי שווי השוק של המניה)

חלוקה סקטוריאלית נכון לתאריך 02/12/2015

  • 29.5% פיננסים
  • 19.6% תעשיה
  • 16.4% צריכה מחזורית
  • 12.2% תשתיות
  • 9.8% אנרגיה
  • 7.0% תקשורת
  • 3.1% צריכה בסיסית
  • 2.4% חומרי גלם

נתונים כלליים

 • מספר נייר1099522
 • המידע נכון לתאריך02/12/2015
 • תאריך הנפקה20/11/2006
 • דמי ניהול של החברה המנהלת*0.600%
 • סימול בלומברגTSD3E12 IT
 • מדיניות דיבידנדהדיבידנד המתקבל בחברה מחולק במלואו מדי רבעון
 • נכס המעקבSD3E

קבצים

10 החברות המובילות במדד

חברהענףמשקל במדד
Eniאנרגיה5.5%
Snam Rete Gasתשתיות5.1%
SCORפיננסים4.5%
Allianzפיננסים4.3%
TOTALאנרגיה4.3%
EDP - Energias de Portugalתשתיות4.1%
AXAפיננסים3.9%
Proximusתקשורת3.8%
Hannover Rueckפיננסים3.7%
MUENCHENER RUECKפיננסים3.6%

*​בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.03% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 0.63%

f