1097971 פסגות סל תל דיב סד-2 (40A)

 • ​מדד תל דיב כולל את המניות הגדולות במאגר, אשר תשואת הדיבידנד השנתית המינימלית שלהן הינה 2% בשתיים מתוך שלוש השנים האחרונות
 • מדד תל דיב החליף את מדד תל דיב 20

חלוקה סקטוריאלית נכון לתאריך 22/01/2015

  • 33.3% נדל"ן ובינוי
  • 27.9% תעשיה, מסחר ושירותים
  • 9.7% כימיה גומי ופלסטיק
  • 8.9% פיננסים
  • 8.1% השקעה ואחזקות
  • 6.5% תקשורת
  • 5.6% טכנולוגיה

נתונים כלליים

 • מספר נייר1097971
 • המידע נכון לתאריך22/01/2015
 • תאריך הנפקה04/07/2006
 • דמי ניהול של החברה המנהלת*0.500%
 • סימול בלומברגMBTDIV IT
 • מדיניות דיבידנדהדיבידנד המתקבל בחברה מושקע במלואו במדד
 • נכס המעקבמדד תל דיב

קבצים

10 החברות המובילות במדד

חברהענףמשקל במדד
כילכימיה גומי ופלסטיק3.5%
דלתאתעשיה, מסחר ושירותים3.4%
אלביט מערכותתעשיה, מסחר ושירותים3.4%
מליסרוןנדל"ן ובינוי3.4%
גזית גלובנדל"ן ובינוי3.4%
פוקסתעשיה, מסחר ושירותים3.3%
עזריאלי קבוצהנדל"ן ובינוי3.3%
טבעכימיה גומי ופלסטיק3.3%
אלוני חץנדל"ן ובינוי3.2%
גב יםנדל"ן ובינוי3.2%

*​בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.03% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 0.53%

f