1097195 פסגות סל עולמי מפותחות ללא צפון אמריקה 4Da) (PR) MSCI)

 • תעודת סל העוקבת אחר מדד MSCI EAFE המורכב מ-21 מדינות בעלות שווקים מפותחים (מלבד ארה"ב וקנדה)
 • באירופה, אוסטרליה והמזרח הרחוק המדד מחושב ומפורסם מעל 30 שנה בבורסת ניו יורק

חלוקה סקטוריאלית נכון לתאריך 02/07/2013

  • 25% פיננסים
  • 12.5% תעשיה
  • 11.8% מוצרי צריכה בסיסית
  • 11.4% מוצרי צריכה מחזורים
  • 10.3% בריאות
  • 8.6% חומרי גלם
  • 7.2% אנרגיה
  • 5% תקשורת
  • 4.4% טכנולוגיה
  • 3.8% תשתיות

נתונים כלליים

 • מספר נייר1097195
 • המידע נכון לתאריך02/07/2013
 • תאריך הנפקה31/05/2006
 • דמי ניהול של החברה המנהלת*0.900%
 • סימול בלומברגMBIMS11 IT
 • מדיניות דיבידנדהתעודה אינה מחלקת דיבידנד
 • נכס המעקבMXEA

קבצים

10 החברות המובילות במדד

חברהענףמשקל במדד
נסטלהמוצרי צריכה בסיסית1.8%
HSBCפיננסים1.7%
ROCHEבריאות1.5%
NOVARTISבריאות1.4%
TOYOTA MOTORמוצרי צריכה מחזורים1.4%
VODAFONEתקשורת1.2%
BPאנרגיה1.2%
GLAXOSMITHKLINEבריאות1.1%
SANOFIבריאות1.1%
ROYAL DUTCH SHELLאנרגיה1.1%

*​בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של0.03% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 0.93%

f