1097195 פסגות סל עולמי מפותחות ללא צפון אמריקה 4Da) (PR) MSCI)

 • תעודת סל העוקבת אחר מדד MSCI EAFE המורכב מ-21 מדינות בעלות שווקים מפותחים (מלבד ארה"ב וקנדה)
 • באירופה, אוסטרליה והמזרח הרחוק המדד מחושב ומפורסם מעל 30 שנה בבורסת ניו יורק

חלוקה סקטוריאלית נכון לתאריך 29/09/2017

  • 21.5% פיננסים
  • 14.4% תעשייה
  • 12.2% צריכה מחזורית
  • 11.2% צריכה בסיסית
  • 10.6% בריאות
  • 7.9% חומרי גלם
  • 6.3% טכנולוגיה
  • 5.1% אנרגיה
  • 4.1% תקשורת
  • 3.5% נדל"ן
  • 3.4% תשתיות

חלוקה גאוגרפית נכון לתאריך 29/09/2017

  • 23.0% יפן
  • 17.8% אנגליה
  • 10.8% צרפת
  • 9.8% גרמניה
  • 8.2% שוויץ
  • 30.4% אחר

נתונים כלליים

 • מספר נייר1097195
 • המידע נכון לתאריך29/09/2017
 • תאריך הנפקה31/05/2006
 • דמי ניהול של החברה המנהלת*0.900%
 • סימול בלומברגMBIMS11 IT
 • מדיניות דיבידנדהתעודה אינה מחלקת דיבידנד
 • נכס המעקבMXEA

קבצים

10 החברות המובילות במדד

חברהענףמשקל במדד
NESTLEצריכה בסיסית1.8%
HSBC HOLDINGSפיננסים1.4%
NOVARTISבריאות1.3%
ROCHE HOLDING GENUSS בריאות1.3%
TOYOTA MOTOR CORPצריכה מחזורית1.1%
BRITISH AMERICAN TOBACCOצריכה בסיסית1%
ROYAL DUTCH SHELL Aאנרגיה0.9%
TOTALאנרגיה0.9%
BPאנרגיה0.9%
ROYAL DUTCH SHELL Bאנרגיה0.8%

*​בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של0.03% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 0.93%

f