1096650 פסגות סל סחורות נזילות 4Da) DBLCI)

 • מדד הסחורות הנזיל - DBLCI E Deutsche Bank Liquid Commodity Index Excess Return מחושב ומפורסם על ידי Deutsche Bank AG London
 • המדד נועד לשקף את הביצועים של הסחורות: נפט גולמי, נפט להסקה, אלומיניום, זהב, תירס וחיטה
 • משקלה של כל סחורה במדד מבטא את החלק ההיסטורי היחסי שלה במלאים והייצור העולמי
 • מטרת התעודה לאפשר פיזור השקעות בשוק הסחורות

חלוקה סקטוריאלית נכון לתאריך 28/08/2015

  • 25.4% נפט גולמי
  • 18.8% נפט להסקה
  • 14.6% תירס
  • 13.9% זהב
  • 13.7% אלומיניום
  • 13.6% חיטה

נתונים כלליים

 • מספר נייר1096650
 • המידע נכון לתאריך28/08/2015
 • תאריך הנפקה06/04/2006
 • דמי ניהול של החברה המנהלת*0%
 • סימול בלומברגTDBLCI8 IT
 • מדיניות ריביתריבית נצברת US T-bills ל 3- חודשים פחות 2%
 • נכס המעקבDBLCMACL

קבצים

10 החברות המובילות במדד

שם אג"חמשקל במדד
1000%

*​בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.03% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 0.03%