1096635 פסגות סל דיבידנד ארהב 4Db) (PR) DJ 100)

 • מדד Dow Jones U.S. Select Dividend Index כולל מניות של 100 חברות אמריקאיות המובילות בתשואת הדיבידנד ובעלות היסטוריית חלוקת דיבידנד רצופה ועולה לאורך חמש שנים לפחות
 • משקל המניות במדד נקבע על פי היקף הדיבידנד (ולא על פי שווי השוק של המניה)

חלוקה סקטוריאלית נכון לתאריך 30/09/2015

  • 34.3% תשתיות
  • 12.2% פיננסים
  • 11.7% צריכה בסיסית
  • 10.9% צריכה מחזורית
  • 10.1% אנרגיה
  • 8.9% תעשיה
  • 4.3% בריאות
  • 3.9% חומרי גלם
  • 2.1% תקשורת
  • 1.6% טכנולוגיה

נתונים כלליים

 • מספר נייר1096635
 • המידע נכון לתאריך30/09/2015
 • תאריך הנפקה06/04/2006
 • דמי ניהול של החברה המנהלת*1%
 • סימול בלומברגTDJDVP7 IT
 • מדיניות דיבידנדהדיבידנד המתקבל בחברה מחולק מדי רבעון
 • נכס המעקבDJDVP

קבצים

10 החברות המובילות במדד

חברהענףמשקל במדד
Lockheed Martinתעשיה3.9%
Philip Morris Internationalצריכה בסיסית2.5%
CME Group Incפיננסים2.4%
Kimberly-Clarkצריכה בסיסית2.3%
McDonald's Corpצריכה מחזורית2.2%
Chevron Corpאנרגיה2.0%
Clorox Coצריכה בסיסית2.0%
NextEra Energy Incתשתיות1.9%
Entergy Corpתשתיות1.8%
DTE Energy Coתשתיות1.7%

*​בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.02% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 1.02%

f