1096593 פסגות סל תא 100 סד-1 (40A)

 • המדד כולל את 100 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר הנסחרות בבורסה בת"א.
 • המדד כולל את כל המניות שנכללות במדדי ת״א 25 ות״א 75
 • ת״א 100 הינו מדד הייחוס העיקרי עבור מנהלי ההשקעות בישראל

חלוקה סקטוריאלית נכון לתאריך 22/01/2015

  • 26.8% כימיה גומי ופלסטיק
  • 22.1% פיננסים
  • 9.6% נדל"ן ובינוי
  • 8.7% טכנולוגיה
  • 8.6% תעשיה, מסחר ושירותים
  • 6.6% תקשורת
  • 6.5% אנרגיה
  • 5.9% השקעה ואחזקות
  • 5.2% ביומד

נתונים כלליים

 • מספר נייר1096593
 • המידע נכון לתאריך22/01/2015
 • תאריך הנפקה10/04/2006
 • דמי ניהול של החברה המנהלת*0.100%
 • סימול בלומברגTTA1003 IT
 • מדיניות דיבידנדהדיבידנד המתקבל בחברה מושקע במלואו במדד
 • נכס המעקבמדד ת"א 100

קבצים

10 החברות המובילות במדד

חברהענףמשקל במדד
טבעכימיה גומי ופלסטיק10.5%
פריגוכימיה גומי ופלסטיק9.8%
לאומיפיננסים7.1%
פועליםפיננסים6.8%
כילכימיה גומי ופלסטיק6.0%
בזקתקשורת4.9%
נייסטכנולוגיה4.5%
אופקו הלת'ביומד3.5%
ישראמקו יהשאנרגיה2.4%
דיסקונטפיננסים2.3%

*​בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.01% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 0.11%

f