1096494 פסגות סל תא נדלן סד-2 (40A)

מדד ת"א-נדל"ן הכולל את המניות הנכללות בענף נדל"ן ובינוי, ואשר עומדות בתנאי הסף של המדד.

נתונים כלליים

  • מספר נייר1096494
  • המידע נכון לתאריך08/02/2017
  • תאריך הנפקה15/03/2006
  • דמי ניהול של החברה המנהלת*0.430%
  • סימול בלומברגMBTIN15 IT
  • מדיניות דיבידנדהדיבידנד המתקבל בחברה מושקע במלואו במדד
  • נכס המעקבת"א נדל"ן

קבצים

10 החברות המובילות במדד

חברהענףמשקל במדד
נורסטאר3.2%
אפריקה נכסים3.2%
אלרוב נדלן3.2%
שיכון ובינוי3.1%
נכסים ובנין3.1%
כלכלית ירושלים3%
סלע נדלן3%
מגה אור3%
ביג3%
רבוע נדלן3%

*בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.02% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 0.45%​

 

f