1096486 פסגות סל תא 90 סד-2 (40A)

מדד ת"א-90 הוא מדד דגל משמעותי הכולל את 90 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה מבין המניות שאינן נכללות במדד ת"א-35, ואשר עומדות בתנאי הסף של המדד.

חלוקה סקטוריאלית נכון לתאריך 08/02/2017

  • 24.7% נדלן ובינוי
  • 17.8% טכנולוגיה
  • 12.3% תעשיה
  • 12.1% מסחר ושרותים
  • 8.9% השקעות ואחזקות
  • 8.1% ביטוח
  • 7.7% ביומד
  • 4.8% חיפושי נפט וגז
  • 2.1% בנקים
  • 1.5% שירותים פיננסיים

נתונים כלליים

 • מספר נייר1096486
 • המידע נכון לתאריך08/02/2017
 • תאריך הנפקה16/03/2006
 • דמי ניהול של החברה המנהלת*0.500%
 • סימול בלומברגMBTG75 IT
 • מדיניות דיבידנדהדיבידנד המתקבל בחברה מושקע במלואו במדד
 • נכס המעקבת"א 90

קבצים

10 החברות המובילות במדד

חברהענףמשקל במדד
אלקטרההשקעות ואחזקות2.1%
נובהטכנולוגיה2.1%
שיכון ובינוינדלן ובינוי2.1%
שופרסלמסחר ושרותים2.1%
איידיאיי ביטוחביטוח 2%
יואלהשקעות ואחזקות2%
דלק רכבמסחר ושרותים2%
ריט 1נדלן ובינוי2%
רציו יהשחיפושי נפט וגז1.9%
סאפיינסטכנולוגיה1.9%
*בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.01% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי ניהול המלא עומד על 0.51%
f