1096478 פסגות סל חסר תא בנקים (2600) (60A)

 • מדד ת״א בנקים כולל את 5 מניות הבנקים המסחריים בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה בת"א
 • תעודת הסל בחסר מאפשרת למשקיע חשיפה הפוכה למדד ת"א בנקים

חלוקה סקטוריאלית נכון לתאריך 02/07/2013

  • 38.3% לאומי
  • 37.6% פועלים
  • 10.7% מזרחי טפחות
  • 10.5% דיסקונט
  • 2.9% בינלאומי

נתונים כלליים

 • מספר נייר1096478
 • המידע נכון לתאריך02/07/2013
 • תאריך הנפקה15/03/2006
 • דמי ניהול של החברה המנהלת*0%
 • סימול בלומברגMBTGSBN IT
 • מדיניות ריביתריבית בנק ישראל בניכוי מרווח הפחתה
 • נכס המעקבמדד ת"א בנקים

קבצים

10 החברות המובילות במדד

חברהענףמשקל במדד

* ​שכר הנאמן לא נגבה מהלקוח, כי אם מהחברה המנהלת.

f