1084656 פסגות סל תא 25 סד-1 (40A)

 • המדד כולל את 25 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר הנסחרות בבורסה בת״א
 • תעודת הסל הראשונה בישראל (ת״אלי 25) אשר הונפקה במאי 2000

חלוקה סקטוריאלית נכון לתאריך 22/01/2015

  • 26.8% כימיה גומי ופלסטיק
  • 22.1% פיננסים
  • 9.6% נדל"ן ובינוי
  • 8.7% טכנולוגיה
  • 8.6% תעשיה, מסחר ושירותים
  • 6.6% תקשורת
  • 6.5% אנרגיה
  • 5.9% השקעה ואחזקות
  • 5.2% ביומד

נתונים כלליים

 • מספר נייר1084656
 • המידע נכון לתאריך22/01/2015
 • תאריך הנפקה25/05/2000
 • דמי ניהול של החברה המנהלת*0%
 • סימול בלומברגTALI IT
 • מדיניות דיבידנדהדיבידנד המתקבל בחברה מושקע במלואו במדד
 • נכס המעקבמדד ת"א 25

קבצים

10 החברות המובילות במדד

חברהענףמשקל במדד
טבעכימיה גומי ופלסטיק10.5%
פריגוכימיה גומי ופלסטיק9.8%
לאומיפיננסים7.1%
פועליםפיננסים6.8%
כילכימיה גומי ופלסטיק6.0%
בזקתקשורת4.9%
נייסטכנולוגיה4.5%
אופקו הלת'ביומד3.5%
ישראמקו יהשאנרגיה2.4%
דיסקונטפיננסים2.3%

​* שכר הנאמן לא נגבה מהלקוח, כי אם מהחברה המנהלת.

f