מחקר עדכני ללקוחות הברוקראז'

לפסגות צוות ההשקעות והמחקר הגדול והאיכותי בישראל המונה כ-80 אנליסטים, מנהלי השקעות ואנשי מסחר בעלי רישיון מטעם רשות ניירות ערך. מחלקות המחקר של פסגות מספקות לצוותי חדר המסחר וללקוחות החברה מידע עדכני וניתוחים המאפשרים קבלת החלטות המתבססות על המידע העדכני ביותר בשוק.

לרשות לקוחות הברוקראז​' של פסגות עומדים הניתוחים העדכניים של מחלקת
ה-Sell-side שמספקת אנליזה על מניות ישראליות בולטות וכן ניתוחי מחלקת מקרו ואסטרטגיה.
מחלקת מחקר מאקרו ואסטרטגיה אשר עוקבת אחר משתנים מאקרו כלכליים, מוניטאריים ופיסקאליים, בארץ ובעולם, הרלוונטיים לצורך הבנת וחיזוי פרמטרים מרכזיים בשוקי ההון בעולם.מחלקת מחקר Sell-side מסקרת ועוקבת באופן שוטף אחר חברות וענפים, בדגש על החברות הגדולות והסחירות בבורסת תל אביב. עבודת האנליזה והערכת השווי הכלכלי מתבצעת לגבי חברות מכל הסקטורים במשק, בהם בנקים, חברות השקעות והחזקות, כימיה, תקשורת וביטוח, כאשר האנליסטים במחלקה נמצאים בקשר רציף עם המנכ"לים וסמנכ"לי הכספים של החברות לצורך עדכון שוטף של ההמלצות.