בוחרים תיקים - ניהול תיקי השקעות לתאגידים

כספי החברה הם משאב יקר והכרחי וחשוב לשמור עליהם. סביבת הריבית הנוכחית מקשה על קבלת תשואה עודפת בחסכונות, ולכן, מומלץ להשקיע את הכספים הפנויים בתיק השקעות מנוהל אשר יתאים לצרכי החברה.

כיצד פותחים תיק השקעות?

עם קבלת ההחלטה על פתיחת תיק ההשקעות, בשיתוף פעולה מלא עם מומחי פסגות, יבוצע התהליך הבא:
• התאמת מבנה תיק ההשקעות בהתאם לצרכי הלקוח ולהנחיותיו.
• חתימה על הסכם ניהול.
• פתיחת חשבון בסניף הבנק של הלקוח ומתן אפשרות לניהול החשבון על ידי פסגות באמצעות ייפוי כוח, או פתיחת חשבון בפסגות ניירות ערך (לאחר קבלת החלטת דירקטוריון החברה בנושא). העברת כסף או ניירות ערך לחשבון המנוהל.
• לאחר שיותאם מבנה תיק ההשקעות, יועמד לרשותך מנהל לקוחות אישי ממחלקת קשרי לקוחות אשר ילווה אותך לאורך כל תקופת ההשקעה. מרגע זה, הוא זה שילווה אותך בהחלטות ויהיה אמון על ההתאמה של התיק לצרכים הפיננסים שלך, וכן יעדכן על פי הצורך אודות ההתפתחויות בשוק ההון.

האם ניהול הכספים של תאגיד שונה מאופן הניהול של תיקי לקוחות פרטיים?

לתאגידים רבים קיימות מגבלות השקעה הנובעות מהוראות חוק שונות, חשיפות כלכליות ייחודיות ומנגנונים פנימיים המכתיבים מדיניות השקעה ספציפית. אופק ההשקעה של התאגיד ומטרותיו משפיעים על מדיניות ההשקעה המתאימה ולכן אופן הניהול של תיקי תאגידים שונה משמעותית מתיקי השקעות של לקוחות פרטיים.

כיצד ביכולתי לעקוב אחר ביצועי התיק?

ניתן להתעדכן באמצעות אתר האינטרנט של מנהל התיקים, אתר הבנק בו מתנהל תיק ההשקעות ובדיווחים הרבעוניים. בנוסף, מנהל קשרי הלקוחות יכול להעניק לכם מידע מפורט על תיק ההשקעות וביצועיו.