רגע של פרידה – המדריך לעזיבת עובד ופיצויי פיטורים

אמנם לא תמיד מדובר ברגע נעים, אך המציאות היא שמעסיקים מתמודדים לא מעט גם עם עזיבת עובדים.
לכן, חשוב מאוד לדאוג להפקיד כספי פיצויים באופן שוטף. ראשית, משום שהחוק מחייב לעשות כך. בנוסף, הפקדת כספי פיצויים באופן שוטף תקטין את גובה הסכום שיידרש להוציא מקופת החברה בעת עזיבת עובדים, ותמנע מצב של צורך בסכום גדול באופן פתאומי.

למי מגיעים פיצויים וכיצד הם מחושבים?

חישוב הפיצויים מתבצע על ידי הכפלה של מספר השנים בהן הועסק העובד במשכורת החודשית האחרונה שלו. על פי החוק, רק מי שעבד במשך שנה אחת רצופה או הועסק במשך שתי עונות רצופות אם מדובר בעובד עונתי, זכאי לפיצויי פיטורים אם הוא פוטר מהחברה (למעט במקרים חריגים בהם לרוב אפשר לשלול פיצויי פיטורים, למשל במקרה של מעילה).

מהם המקרים החריגים בהם קיימת זכאות לפיצויים אף שהעובד התפטר?

ישנם מצבים בהם גם אם העובד התפטר הוא זכאי לפיצויי פיטורים, למשל, עובדת שהתפטרה לאחר לידה לצורך טיפול בילד, מצב רפואי אשר לא מאפשר המשך עבודה, הגעה לגיל פרישה, הרעת תנאים וכו'.

מהי קופה מרכזית לפיצויים?

קופה שייעודה ניהול כספי פיצויים תחת שליטת המעסיק וללא התחייבות שמית פרטנית.
החל מינואר 2008 לא ניתן לפתוח קופות מרכזיות חדשות לפיצויים.

כיצד מתבצעת ההפרשה למוצר חיסכון פנסיוני?

ניתן להעביר את ההפרשות באמצעות צ'ק, הוראת קבע, העברה בנקאית או מס"ב.

עובד בחברה עזב מבלי שמגיעים לו כספי הפיצויים. מה גורלם של כספי הפיצויים שהועברו עבורו?

על המעסיק לפנות לחברה המנהלת לצורך השבת הכספים למעסיק.

האם שאריו של עובד שנפטר זכאים לפיצויי פיטורים?

כן. שאריו של עובד אשר נפטר זכאים לקבל עבורו פיצויי פיטורים כאילו הוא פוטר. תחת הגדרת ה"שאירים" נכנסים בן זוג/ידוע בציבור וילדים. אם לנפטר לא היו ילדים או בן זוג, הורים או אחים ואחיות שגרו בביתו לפחות שנה לפני שהוא נפטר, זכאים לקבל את כספי הפיצויים.

תוך כמה זמן עליי לשלם פיצויים לעובד שפוטר?

על פי החוק, מחויב מעסיק לשלם את הפיצויים תוך 15 יום מרגע סיום יחסי עובד מעביד. במקרה של עיכוב בתשלום, קובע החוק כי יש לשלם לעובד פיצויי הלנה, בשיעור של 20% עבור כל חודש.

מה גורלם של כספי פיצויים במקרה של החלפת שליטה בחברה?

במקרה כזה יש שתי אפשרויות. הראשונה, תשלום פיצויי פיטורים מהמעביד הקודם (על תקופת העבודה תחת שליטתו) כאילו פוטרו העובדים ביום מכירת השליטה, ואילו האפשרות השנייה הנה שהמעביד החדש יקבל על עצמו התחייבות בכתב לשלם את פיצויי הפיטורים להם זכאי העובד לקבל מהמעביד הקודם בשמו, כלומר, המעביד החדש מקבל על עצמו את ההתחייבות לשלם את פיצויי הפיטורים על כל תקופת עבודתו של העובד בחברה, גם זו שקדמה למכירת השליטה בה.