מעסיקים יקרים,

אנו מתכבדים להודיעכם כי ביום 30 בספטמבר 2021, הועבר ניהולם של מוצרי החברה באופן הבא:

1 קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים; קופת גמל לעמיתי חבר וקרן ההשתלמות אשר נוהלו על ידי פסגות, עברו לניהולה של אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ.

2. קופת גמל להשקעה, קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד, קרנות פנסיה, קופת מסלולית לפיצויים וקופות מרכזיות לפיצויים עברו לניהולה של הראל גמל ופנסיה בע"מ. 

3. קופת גמל וקרן השתלמות בניהול אישי (IRA) עברו לניהולה של חברת סלייס גמל בע"מ.

 

לפרטים ומידע על קופות העובדים באפשרותכם לפנות לחברות החדשות:

דסק מעסיקים אלטשולר שחם: 5257* | maasikim@altshul.co.il


ריכזנו עבורכם מידע חשוב על מנת למנוע פגיעה ברצף ההפקדות המבוצע על ידכם עבור עובדיכם לקריאת ההנחיות באתר אלטשולר שחם>>


 
דסק מעסיקים אלטשולר הראל: 549958*