משתלם לעבוד פה - קרנות השתלמות לעובדים והטבות לשכירים בעלי שליטה

קרן השתלמות, מכשיר חיסכון לטווח קצר ובינוני המיועד לשכירים ולעצמאיים, הנה הטבה אשר מעסיקים רבים בוחרים להעניק לעובדיהם, לעיתים עם תחילת העבודה ובמקרים אחרים, לאחר צבירת וותק של מספר חודשים.
מדובר בהטבה משתלמת במיוחד עבור העובד, והיא מהווה מוצר משלים לקרן הפנסיה. יש לציין כי הפקדה לקרנות השתלמות מקנה למעסיק הטבות מס על ההפקדות וכן לעובד יש פטור ממס על הרווחים עבור הפקדות עד לתקרה המוטבת.

כיצד פותחים קרן השתלמות לעובד?

על העובד לחתום על טופס הצטרפות לקרן השתלמות, כמו זה הנמצא באתר פסגות. בפסגות מציעים שירות נוסף: החתמת העובד על ידי משווק פסגות במשרדי המעסיק.

מי מחליט איזו קרן השתלמות לבחור?

על פי חוק הפיקוח על נכסים פיננסיים (קופות גמל), העובד הוא שקובע באיזו קרן השתלמות לחסוך.

כיצד נקבע גובה החיסכון בקרן?

על פי חוק, שיעור ההפקדה לקרן השתלמות מחושב באופן הבא: חלק העובד חייב להיות 1/3 מחלקו של המעביד, כאשר לעובד ניתנת האפשרות להגדיל הפקדה עד מקסימום של 7.5%.
שיעור הניכוי הנפוץ להפקדות לקרנות השתלמות הנו 7.5% מהשכר שמופרש על ידי המעביד, ו-2.5% כחלקו של העובד (סך הכל 10% מהשכר).

כיצד מחשבים את ההפקדות לקרן השתלמות מרכיבי השכר השונים?

רכיבי השכר מהם מחושבות ההפקדות לקרן השתלמות הם השכר החודשי המשולם, לא כולל תשלומים אחרים שניתנו, דוגמת שעות נוספות, בונוסים או תשלומים לכיסוי הוצאות.

אני מבצע קיצוץ שכר לעובדים, כיצד עליי לנהוג באשר להפקדות לקרן השתלמות?

שיעור ההפקדות הינו אחוז מגובה השכר ואינו סכום קבוע, לפיכך עדכון או שינוי בשכר יוביל לשינוי בהפקדות ללא צורך לעדכן את החברה המנהלת.

אילו הטבות מגיעות לי כשכיר בעל שליטה המפקיד לקרנות השתלמות?

שכירים בעלי שליטה יכולים ליהנות מהטבות המס בגין הפקדה בקרן השתלמות, כאשר המשכורת החודשית המרבית שההפרשה בגינה לקרן השתלמות תהיה פטורה ממס על הרווחים הינה 15,712 שקלים (נכון לשנת 2013).
שיעור ההפקדה המרבי המוכר לחברה כהוצאה הינו 4.5%, כאשר בעל השליטה מחויב להפקיד לפחות שליש מהפקדת החברה כלומר שיעור של 1.5%.
למעשה, החברה יכולה להפקיד 7.5% ובעל השליטה יפקיד 2.5% (בדיוק באותם האחוזים של הפקדה עבור עובד שכיר). ההוצאה שתותר לחברה בניכוי הנה רק 4.5%, אך לבעל השליטה לא תהיה זקיפת הכנסה (הגדלת השכר החייב במס הכנסה) והוא לא יחויב בתשלום מס רווח הון במשיכה בגין 3% הנוספים שהחברה הפקידה עבורו.

למידע נוסף, לחצו כאן למדריך פסגות לקרנות