התחלה חדשה: פתיחת קרן פנסיה לעובדים

איך פותחים קרן פנסיה?

תהליך פתיחת קרן פנסיה לעובדים הנו פשוט ונעשה באמצעות סוכן פנסיוני או ישירות מול החברה המנהלת. כמעסיקים, ניתן לפנות לחברה המנהלת ולקבל הסדר לכלל העובדים בפתיחת או העברת קרן פנסיה.

למי זה מגיע?

בהתאם להוראות צו הרחבת פנסיה חובה, עובד המתקבל לעבודה כשהוא מבוטח בביטוח פנסיוני כלשהו זכאי לביצוע ההפרשות לקרן החל מהיום הראשון לעבודתו. הצו קובע כי ניתן לבצע את ההפקדות לאחר שלושה חודשי עבודה או בתום שנת המס – על פי המועד המוקדם מביניהם. כמובן שההפקדות יחושבו רטרואקטיבית ליום תחילת עבודתו של העובד אצל המעסיק.

מי מחליט איזו קרן פנסיה לפתוח?

החוק קובע כי זכותו של העובד לבחור את החברה המנהלת עבורו את קרן הפנסיה, כך שזכות הבחירה הסופית תישאר אצל העובד. עובדים אשר התחילו לעבוד בחברה כשיש להם קרן פנסיה, זכאים לבקש מהמעסיק להפקיד עבורם כספים בקרן הקיימת שלהם.
חשוב לציין שעל מנת לעמוד בהוראות החוק, יכול המעסיק להגדיר קרן פנסיה כברירת מחדל, אך לאפשר לעובד לבחור בכל קרן אחרת במידה והוא מעוניין בכך.

מה כוללות ההפקדות החודשיות?

ההפקדות החודשיות מורכבות מתגמולי עובד, תגמולי מעביד ופיצויים לפי צו ההרחבה.
ניתן לבצע הפקדה מעבר למינימום הנדרש במרכיב הפיצויים ועד 8.33% מהמשכורת.
יש לציין כי מבחינת המעסיק, החלק אשר מועבר לטובת הפיצויים הוא למעשה חיסכון של המעסיק שמיועד לתשלום פיצויים במקרה של פיטורים ונמצא בשליטת המעסיק עד לשחרור הכספים לטובת העובד.

מה הסיכון באי הפרשה לפנסיה?

מעסיק שאינו מבטח את עובדיו פועל בניגוד לצו פנסיה חובה, וחשוף לתביעה כספית ולקבלת קנסות של משרד התמ"ת.