חפש
 • גם הפעם - ריבית בנק ישראל נותרה ללא שינוי

  גם הפעם - ריבית בנק ישראל נותרה ללא שינוי

  בהתאם להערכות, בנק ישראל הותיר את הריבית לחודש ינואר ברמה של 1%. יחד עם זאת, במידה ובשבועות הקרובים השקל ימשיך להתחזק, בנק ישראל עשוי בכל זאת להפחית את הריבית. מהן הנקודות העיקריות מהודעת בנק ישראל? מה הצפי לשיעור הריבית בסוף שנת 2014?

  • פסגות בית השקעות
  • |
  • 29.12.2013
 • כבוד למגזר: השבב הקוריאני בטוח לשימוש המשקיע

  כבוד למגזר: השבב הקוריאני בטוח לשימוש המשקיע

  בעבר נחשב תחום המולכים למחצה, המספק שבבים למגוון טכנולוגיות, לתנודתי ובעל מחזוריות גבוהה. כיום, בעקבות הקושי לייצר שבבים קטנים ויעילים יותר, נראה שהשוק מתחיל להתייצב. רמת המכפילים של החברות הקוריאניות עשויה לעלות מעל הממוצע בעבר.

  • פסגות בית השקעות
  • |
  • 29.12.2013
 • נתון הצמיחה המפתיע בארה

  נתון הצמיחה המפתיע בארה"ב ותגובת השווקים לצמצום הרכישות

  המשק האמריקני הציג צמיחה גבוהה מהתחזיות ברבעון השלישי, בזכות עלייה בסעיפים חשובים לכלכלה כמו צריכה פרטית והשקעות. בנוסף, תגובת השווקים לפצצה שהטיל ברננקי בשבוע שעבר הייתה מתונה. מדוע השווקים לא התרגשו מהודעת הפד? מה הצפי לגבי ההמשך?

  • פסגות בית השקעות
  • |
  • 29.12.2013
לכל החדשות
מנהל הקרן פסגות קרנות נאמנות בע"מ.
פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם. רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיפי הקרנות שבתוקף ולדיווחים המידיים. אין בתשואות ובדירוגי הקרנות בעבר כדי להעיד על תשואות ודירוגים בעתיד.


*אין לראות באמור לעיל התחייבות החברה להשגת תשואה כלשהי.

אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. האמור לעיל הינו בכפוף לאמור בתקנון הקרן ובהוראות ההסדר התחיקתי. קבלת הלוואה הינה בכפוף לנהלי החברה והוראות הדין, לרבות הוראות הממונה על אגף שוק ההון. אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני על ידי יועץ/משווק פנסיוני בעל רישיון עפ"י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. חברת פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ עוסקת בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני) ולה זיקה למוצרים הפנסיונים המנוהלים על ידה. ט.ל.ח.

 

חשוב להבהיר כי על אף אמצעי הזיהוי שהחברה נוקטת בהם ומשנה הזהירות, השימוש בערוצי תקשורת השונים הכוללים טלפון, פקסימיליה, דואר אלקטרוני, אתר אינטרנט(להלן – "קווי תקשורת"), כרוך בסיכונים מיוחדים, לרבות שצד שלישי יציג עצמו כאילו הוא העמית או מורשה/ים לפעול מטעמו.בשימוש בפקסימיליה – הסיכון של זיוף המסמך או חלקים ממנו לרבות חתימת העמית, או שההוראות יועברו בצורה משובשת או חלקית או למכשיר פקס אחר.בשימוש באתר האינטרנט – הסיכון הוא התחזות של צד שלישי. אתר פסגות מזוהה באמצעות תעודה דיגיטלית המונפקת על שם החברה. לכל עמית שמעוניין לקבל מידע באמצעות האתר ניתנת סיסמה אישית . יש להקפיד להקיש סיסמא זו באתר פסגות בלבד המזוהה עם התעודה הדיגיטלית.בשימוש בדוא"ל – הסיכון הוא התחזות של צד שלישי ושליחת מיילים בשמה של פסגות, וכמו כן פריצה לתיבת הדוא"ל של העמית.

 


האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף ליעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם וכן אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות נאמנות ו/או קרנות סל ו/או ניירות ערך. רכישת יחידות בקרנות נאמנות ו/או קרנות סל ו/או ניירות הערך תיעשה בהתאם לתשקיף שבתוקף ולדיווחים המיידיים בלבד.

 

פסגות ניירות ערך בע"מ - מנהל תיקים וחבר בורסה - ופסגות בית השקעות בע"מ - משווק השקעות (להלן: "החברות") עוסקות בשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות) ומשתייכות לקבוצת פסגות. לכל אחת מהחברות זיקה לנכסים הפיננסים המנוהלים על ידי החברה השנייה, וכן זיקה לנכסים הפיננסים המנוהלים על ידי החברות הבאות, כמפורט להלן: לקרנות הנאמנות המנוהלות על ידי החברות פסגות קרנות נאמנות בע"מ ופסגות קרנות מדדים בע"מ, לקופות הגמל וקרנות הפנסיה המנוהלות על ידי חברת פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ, ולקופות הגמל שהשקעותיהן מנוהלות על ידי פסגות ניירות ערך בע"מ. מובהר, כי החברות רשאיות להעדיף נכסים אלו על פני נכסים פיננסים אחרים. פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ עוסקת בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני) ולה זיקה למוצרים הפנסיוניים המנוהלים על ידה.


אין באמור לעיל התחייבות להשגת תשואה כלשהי.