חווית העבודה בפסגות

אנו בפסגות מאמינים כי השקעה בהון האנושי הנה חלק בלתי נפרד מהאסטרטגיה העסקית של בית ההשקעות. עובדי פסגות מהווים חלק מהותי מההצלחה, ומשכך, אנו מקפידים על מגוון פעילויות המתאימות לעובד בכל שלב בחייו, תוך שמירה על שיח פתוח ובחינה מתמדת של צרכי העובדים.


חוויית העבודה בפסגות משלבת בין העשרה מקצועית לבין העשרה אישית, אירועי פנאי והתייחסות אישית לצרכי העובד. לראיה, דורג פסגות כבית ההשקעות שהכי טוב לעבוד בו (סקר BDI לשנת 2017).

פיתוח ההון האנושי

אנו מקפידים על השקעה בפיתוח ההון האנושי המועסק בפסגות באמצעים שונים, דוגמת, קורסים מקצועיים, הדרכות שוטפות, בחירת מצטייני מנכ"ל והקניית ידע בנושא חינוך פיננסי לעובדים. בנוסף, על מנת לאפשר צמיחה של מנהלים מתוך הבית, אנו מקפידים על קיום תוכניות פיתוח מנהלים נרחבות מתוך מטרה להקנות לדור העתיד כלים ולספק להם ערך מוסף להמשך ההתפתחות בבית ההשקעות.
 

בית הספר של שוק ההון

במסגרת ההשקעה בפיתוח ההון האנושי, אנו מאפשרים לעובדים מתאימים ללמוד לצורך קבלת רישיון ניהול תיקים / שיווק השקעות מטעם הרשות לניירות ערך או שיווק פנסיוני מטעם משרד האוצר. עובדה המאפשרת לעובדי בית ההשקעות להתמחות בגוף השקעות מוביל בשוק ההון.

הטבות לעובדי החברה

אנו בפסגות מקפידים על השקעה ברווחה ומתן הטבות שונות לעובדים מתוך ראייה כוללת של צרכי העובד. כחלק מכך, עובדי החברה נהנים מהטבות במוצרי פסגות,  ומחברות במועדון לקוחות יוקרתי. 

אירועי חברה ומשפחה

לאורך השנה מתקיימים אירועי חברה, אירועי מערכים ופעילויות לעובדים ולבני משפחותיהם. בנוסף, אנו מקפידים על ציון אירועים מיוחדים בחיי העובד.