פסגות לקהילה

אנו בפסגות מאמינים כי מחויבותנו כמנהלי כספי ציבור היא לפעול גם למען החברה והסביבה בה אנו פועלים, תוך הכרה בחשיבות המעורבות החברתית של בית ההשקעות ועובדיו.

האחריות והמעורבות החברתית מהווים חלק אינטגראלי מתוכנית העבודה העסקית והאסטרטגית של בית ההשקעות.

התנדבות עובדים

פסגות תומך ומקדם פעילות התנדבותית וקהילתית של עובדי החברה.  פסגות, אשר חרט על דגלו לקדם את פעילות החינוך הפיננסי בישראל, תומך בעמותות המתמקדות באסטרטגיה זו ואשר שמות דגש על הנגשת ידע פיננסי והקניית כלים להתנהלות כלכלית נכונה גם בקרב ילדים ונוער.
עובדי פסגות מתנדבים בעמותות שנבחרו ושפעילותן עולה בקנה אחד עם האסטרטגיה החברתית של פסגות, תוך רצון להעביר לקהילה את הידע המקצועי הנצבר בחברה. ההתנדבות מתבצעת בעמותות הבאות:

חינוך לפסגות – עובדי פסגות מתנדבים למעלה מ- 10 שנים בעמותה אשר מתמקדת בילדים בעלי פוטנציאל למצוינות מאזורים מוחלשים ברחבי הארץ. 

 שיעור אחר - מפגש של עובדי פסגות עם ילדי בית הספר בת"א יפו במטרה להעשיר את עולמם של ילדים בגילאי 13-16 במפגש קצר ומעצים באמצעות שיעורים מובנים בתחומים הרלוונטיים לעולם העיסוק של בית ההשקעות.

עמותת חיים בפלוס – חינוך פיננסי לצעירים – העברת קורסים המעניקים כלים וידע לצעירים בגילאי 17 – 21 להתנהלות פיננסית נכונה לקראת עצמאות כלכלית.

 

תרומה לקהילה

פסגות חבר במנהיגות "מעלה" – ארגון גג לקידום אחריות תאגידית וחברתית, הפועל לקידום מעורבות חברתית ותרומה לקהילה כחלק בלתי נפרד מתרבות ניהול מתקדמת ומאסטרטגיה עסקית נבונה.

 • בדירוג מעלה 2017 זכה פסגות לדירוג פלטינה (הקטגוריה הגבוהה ביותר) פעם שישית ברציפות.
 • פסגות הצטרף למדד בשנת 2009, ודורג מאז ועד היום בקטגוריית פלטינה.

 

העסקת חניכי ובוגרי "חינוך לפסגות" - במסגרת זו, אנו פועלים להעסקת חניכי ובוגרי "חינוך לפסגות" בעבודות זמניות מתאימות במהלך חופשת הקיץ או בתקופה שבין סיום לימודיהם בבית הספר התיכון לגיוסם לצבא. בכך, מסייע פסגות לקידומם של חניכי הפרויקט הן מבחינה כלכלית והן בעצם חשיפתם לעולם העבודה בכלל ולשוק ההון בפרט.

רכישת 20,000 הגדות פסח שהכנסותיהן קודש לילדים אוטיסטים - בחג הפסח רכש פסגות יותר מ-20,000 הגדות של פסח שהופקו על ידי העמותה לילדים בסיכון והמעוטרות בציורים פרי יצירתם של ילדים אוטיסטיים.

עיגול לטובה - יוזמה פילנתרופית שיזמה עמותת "עיגול לטובה" המאפשרת לעובדי בית ההשקעות לתרום לעמותה/ות לפי בחירתם באמצעות עיגול סכומי המשכורת, באופן אוטומטי וקבוע, כאשר כנגד כל שקל שנתרם על ידי העובד - תורם פסגות שקל נוסף.

שיקולים סביבתיים / חברתיים בניהול השקעות


פסגות מבצע אנליזה של חברות, לשם שילוב שיקולי ממשל תאגידי, סביבה וחברה במסגרת מכלול שיקולי ההשקעה בחברות.

איכות הסביבה

פסגות רואה בקידום ושימור הסביבה ערך חשוב. אנו מאמינים כי על חברה עסקית להקפיד על ניהול מושכל של השימוש במשאבי הטבע וההשפעות הסביבתיות, מתוך הסתכלות עתידית לטווח הארוך. אנו סבורים כי מחובתנו לדאוג לדורות הבאים ולנהוג באחריות גם בתחום זה.
פסגות אימץ גישה יוזמת ופעילה בתחום זה, וגיבש מדיניות סביבתית, ממנה נגזרים יעדים לשיפור ותוכנית להשגתם. זהו תהליך מתמשך שהחל בשנת 2007. אנו בוחנים באופן תמידי את המדיניות הסביבתית של פסגות ומבצעים פעילויות אקטיביות לשם שמירה על הסביבה. מאמצי פסגות בשמירה על איכות הסביבה, מתמקדים בין היתר בנושאים הבאים:

 • פסגות מקיים פעילויות הסברה לעובדיו להעלאת המודעות ולגיוסם למען המטרה, ומקיים באופן יזום ושוטף פעילויות לצמצום צריכת משאבים מתכלים, הגברת המחזור ואימוץ גישה "סביבתית" למניעת נזקים סביבתיים.
 • עובדי פסגות לוקחים חלק בפעילויות התנדבותיות יזומות לשיפור והגנת הסביבה. כביטוי לחשיבות הרבה שמייחסת פסגות לתחום זה מונה סמנכ"ל בקבוצה כממונה על הנושא וכאחראי על פיתוחו, קידומו והטמעתו בארגון.
 • פסגות פועל להפחתה בצריכת מוצרים המבוססים על משאבי טבע מתכלים.
 • הרחבת היקף ומגוון החומרים הממוחזרים (במקום השלכתם כפסולת).
 • פעילות אקטיבית של עובדי בית ההשקעות למען איכות הסביבה: פורום התנדבותי של איכות הסביבה, שיתוף עם קק"ל והחברה להגנת הטבע.
 • פעולות לסביבת עבודה ירוקה יותר: סגירת המחשבים, המזגנים והאור בסיום יום העבודה, צילום דו-צדדי, הדפסה בשחור לבן, שליחת פקסים דרך המחשב ושימוש במעטפות רב פעמיות.

 

נגישות פיזית ונגישות השירות

במסגרת התאמת הגישה למשרדי פסגות לצורכיהם המיוחדים של לקוחות עם מוגבלות, מבוצעות התאמות מיוחדות הקשורות בין היתר לניידות פיזית של לקוחות והתאמות עבור לקויי ראייה ושמיעה.

בין הפעולות המבוצעות:

 • הנגשת מעליות בבניין החברה.
 • התאמת גישה למשרדים המקבלים לקוחות, הכשרת עמדה מיוחדת המותאמת לבעלי מוגבלויות בה ניתן לקבל את כל השירותים.
 • הדרכת עובדי החברה בנושא "נגישות השרות".
 • הנגשת אתר האינטרנט של החברה.

 

יש לציין כי אנו ממשיכים במאמצים לשפר את נגישות בית ההשקעות, כחלק ממחויבותנו לאפשר לכלל האוכלוסייה, כולל אנשים עם מוגבלויות, לקבל את השרות הנגיש ביותר.
ניתן לפנות בכל שאלה בנושא לרכז הנגישות של החברה במייל eliranav@psagot.co.il או בטלפון 073-799-5286.