שאלות ותשובות - סוכנים

  • מהי קרן השתלמות?
  • יש לי קרן השתלמות של חברה מנהלת אחרת. האם ניתן להעביר אותה לפסגות?
  • כיצד מתבצעות ההפקדות לקרן השתלמות עבור שכירים?
  • אני עצמאי, כיצד אני יכול לפתוח קרן השתלמות?
  • מדוע כדאי לי לפתוח קרן השתלמות, בין אם כעצמאי ובין אם כשכיר?
  • האם המעביד חייב לפתוח לי קרן השתלמות?
  • האם אני יכול לבחור קרן השתלמות או שהמעסיק אמור לבחור לי?
  • האם לאחר שש שנים אני חייב למשוך את הכסף?
  • יש לי קרן השתלמות במעמד עצמאי, האם ישנה חובה לבצע הפקדות מדי שנה? האם ניתן להפקיד בשנה נוכחית עבור שנת המס הקודמת וליהנות מהטבות מס?
  • תוך כמה זמן ניתן למשוך קרן נזילה?
  • יש לי קרן השתלמות נזילה וקרן אחרת שעדיין לא נזילה. האם אני יכול למשוך את הקרן שאינה נזילה?
  • האם ישנם מקרים נוספים בהם ניתן למשוך קרן השתלמות?