חפש
לכל הטפסים

מעטפת השירותים של פסגות לסוכנים

 • מפקח אישי

  מפקח אישי

  מנהל מכירות ותיק ומקצועי איש הקשר האישי שלך בפסגות!

 • כנסים מקצועיים

  כנסים מקצועיים

  הזמנה לכנסי סוכנים ולקוחות העוסקים בנושאים ה"חמים" בתחום!

 • מבזקי SMS

  מבזקי SMS

  עדכוני שוק ותחזיות ישירות לטלפונים הניידים שלכם!

 • סקירות מקצועיות

  סקירות מקצועיות

  ניוזלטרים תקופתיים שישלחו ישירות למייל העוסקים בנושאים שוק, תחזיות, מדדים ומוצרי הבית

 • פורום כלכלי

  פורום כלכלי

  מפגש תקופתי לסוכני הבית הכולל בתוכו סקירות מקצועיות על שוק ההון , ענף הביטוח הגמל והפנסיה

 • מרכז שירותים לסוכנים

  מרכז שירות לסוכנים

  מוקד שירות הבנוי מ 18 נציגים ו 4 מנהלים, שמטרתו לתת שירות ע"י מענה לשיחות ומיילים של הסוכנים, בנוגע לעמיתים שלהם, בכל הנושאים הרלוונטיים – גמל, השתלמות, פנסיה, ניהול תיקים וביטוח

מנהל הקרן פסגות קרנות נאמנות בע"מ.
פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם. רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיפי הקרנות שבתוקף ולדיווחים המידיים. אין בתשואות ובדירוגי הקרנות בעבר כדי להעיד על תשואות ודירוגים בעתיד.


*אין לראות באמור לעיל התחייבות החברה להשגת תשואה כלשהי.

אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. האמור לעיל הינו בכפוף לאמור בתקנון הקרן ובהוראות ההסדר התחיקתי. קבלת הלוואה הינה בכפוף לנהלי החברה והוראות הדין, לרבות הוראות הממונה על אגף שוק ההון. אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני על ידי יועץ/משווק פנסיוני בעל רישיון עפ"י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. חברת פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ עוסקת בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני) ולה זיקה למוצרים הפנסיונים המנוהלים על ידה. ט.ל.ח.

 

חשוב להבהיר כי על אף אמצעי הזיהוי שהחברה נוקטת בהם ומשנה הזהירות, השימוש בערוצי תקשורת השונים הכוללים טלפון, פקסימיליה, דואר אלקטרוני, אתר אינטרנט(להלן – "קווי תקשורת"), כרוך בסיכונים מיוחדים, לרבות שצד שלישי יציג עצמו כאילו הוא העמית או מורשה/ים לפעול מטעמו.בשימוש בפקסימיליה – הסיכון של זיוף המסמך או חלקים ממנו לרבות חתימת העמית, או שההוראות יועברו בצורה משובשת או חלקית או למכשיר פקס אחר.בשימוש באתר האינטרנט – הסיכון הוא התחזות של צד שלישי. אתר פסגות מזוהה באמצעות תעודה דיגיטלית המונפקת על שם החברה. לכל עמית שמעוניין לקבל מידע באמצעות האתר ניתנת סיסמה אישית . יש להקפיד להקיש סיסמא זו באתר פסגות בלבד המזוהה עם התעודה הדיגיטלית.בשימוש בדוא"ל – הסיכון הוא התחזות של צד שלישי ושליחת מיילים בשמה של פסגות, וכמו כן פריצה לתיבת הדוא"ל של העמית.

 


האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף ליעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם וכן אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות נאמנות ו/או קרנות סל ו/או ניירות ערך. רכישת יחידות בקרנות נאמנות ו/או קרנות סל ו/או ניירות הערך תיעשה בהתאם לתשקיף שבתוקף ולדיווחים המיידיים בלבד.

 

פסגות ניירות ערך בע"מ - מנהל תיקים וחבר בורסה - ופסגות בית השקעות בע"מ - משווק השקעות (להלן: "החברות") עוסקות בשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות) ומשתייכות לקבוצת פסגות. לכל אחת מהחברות זיקה לנכסים הפיננסים המנוהלים על ידי החברה השנייה, וכן זיקה לנכסים הפיננסים המנוהלים על ידי החברות הבאות, כמפורט להלן: לקרנות הנאמנות המנוהלות על ידי החברות פסגות קרנות נאמנות בע"מ ופסגות קרנות מדדים בע"מ, לקופות הגמל וקרנות הפנסיה המנוהלות על ידי חברת פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ, ולקופות הגמל שהשקעותיהן מנוהלות על ידי פסגות ניירות ערך בע"מ. מובהר, כי החברות רשאיות להעדיף נכסים אלו על פני נכסים פיננסים אחרים. פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ עוסקת בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני) ולה זיקה למוצרים הפנסיוניים המנוהלים על ידה.


אין באמור לעיל התחייבות להשגת תשואה כלשהי.