שאלות ותשובות

 • מהי קרן נאמנות?
 • מהם יתרונות ההשקעה בקרנות נאמנות?
 • מהו התשקיף של קרן נאמנות?
 • מהן הקטגוריות של קרנות הנאמנות?
 • מי רשאי להפיץ קרנות נאמנות?
 • עלות ההשקעה בקרן נאמנות?
 • האם ניתן לרכוש קרנות נאמנות גם בסכומים קטנים?
 • מהי מדיניות ההשקעות של קרן נאמנות?
 • מה משמעות סיווג המס בקרנות נאמנות?
 • כיצד ניתן ליהנות מ"מגן מס" בקרן נאמנות פטורה?
 • מי יכול לנהל קרן נאמנות?
 • מיהו נאמן הקרן?
 • כיצד עליי לבחור קרן נאמנות?
 • באילו ימים ושעות ניתן לקנות/לפדות קרן נאמנות?
 • כיצד קונים ומוכרים קרן נאמנות?
 • כיצד ניתן לדעת מהי רמת הסיכון של קרן נאמנות?
 • מהו מדד שארפ בקרן נאמנות?
 • מהו הרכב הנכסים של קרן נאמנות?
 • מהי קרן כספית?