שאלות ותשובות

 • מהי קרן פנסיה?
 • מהי קרן פנסיה חדשה?
 • מהו מקדם הקצבה של קרן הפנסיה וכיצד נקבע היקף הקצבה החודשית שאקבל?
 • מהו איזון אקטוארי?
 • מהו צו ההרחבה בפנסיה חובה?
 • יש לי קרן פנסיה. האם אני יכול לעבור לקרן אחרת?
 • התחלתי לעבוד במקום עבודה חדש ומאלצים אותי להחליף קרן פנסיה. האם ניתן לעשות זאת?
 • האם ניתן לקבל הלוואה מנכסי הקרן?
 • ממה מורכבת קרן פנסיה חדשה מקיפה?
 • כיצד מושקעים הכספים הנצברים בקרן הפנסיה המקיפה?
 • האם קרן פנסיה מקיפה כוללת ביטוח?
 • מה היתרונות של קרן פנסיה מקיפה חדשה?
 • מי יכול להצטרף לקרן פנסיה מקיפה?
 • את מי נכון לצרף לקרן הפנסיה המקיפה?
 • מה הם דמי הניהול בקרן הפנסיה המקיפה?
 • מה היא תקרת ההפקדה לקרן פנסיה מקיפה?
 • האם מעסיק חייב לשלם עבור עובדיו לקרן הפנסיה המקיפה?
 • האם ניתן לנייד צבירה וזכויות ביטוחיות מקרן פנסיה מקיפה אחת לשנייה?
 • מהי תקופת אכשרה בקרן פנסיה?
 • האם במעבר בין קרנות מקיפות תתחיל תקופת אכשרה חדשה, בה לא יכוסה החוסך ביטוחית לגבי מצב בריאותו הקיים?
 • מה קורה לכיסוי הביטוחי במידה ולא נכנסות הפקדות לקרן (למשל בתקופה בה החוסך נמצא בין עבודות)?
 • האם ניתן לבצע הפקדה חד פעמית לקרן פנסיה מקיפה?
 • מה סכום ההפקדה החד פעמית שניתן להפקיד לקרן פנסיה כללית?
 • כיצד מושקעים הכספים בקרן הפנסיה הכללית?
 • מה המדיניות באשר להחזר כספים עבור עמית פעיל שנפטר?
 • מה ההבדל בין יורשים למוטבים?
 • כיצד ניתן לעדכן מוטבים?