אודות החברה

פסגות בית השקעות הינו מנהל כספי הציבור הגדול בישראל. פסגות מנהל נכסים עבור יותר מ- 1.3 מיליון לקוחות פרטיים, לקוחות עסקיים וגופים מוסדיים בהיקף של יותר מ-187* מיליארד שקלים.

​​בית ההשקעות מציע ללקוחותיו מגוון רחב של אפיקי ומכשירי השקעה המתאימים למשקיעים בעלי אופי שונה, וכן מסלולי ביטוחי חיים אטרקטיביים למטרות שונות. בעלת השליטה בפסגות היא קרן APAX Partners.

 

רגולציה ואכיפה פנימית 

מחלקת רגולציה ואכיפה בבית ההשקעות עוסקת ביישום תכנית אכיפה פנימית בקבוצת פסגות. במסגרת יישום תכנית האכיפה, מחלקת רגולציה אחראית על הטמעת תרבות ציות ארגונית, וביצוע בקרות ציות. המחלקה הינה אובייקטיבית ובלתי תלויה ועובדיה אינם ממלאים תפקידים נוספים בבית ההשקעות.
לצד מערך הרגולציה, פועל מבקר פנים המקיים תכנית ביקורת מקיפה על פעילויות קבוצת פסגות. פעילות המערך ופעילות מבקר הפנים מפוקחות על ידי הדירקטוריונים וכן על ידי ועדות הביקורת בחברות הקבוצה.
 
 

תפקידיו המרכזיים של פסגות בית השקעות

לפסגות בית השקעות שלושה תפקידים מרכזיים בניהול כספי ציבור:

1. ניהול השקעות אחראי ומקצועי של כספי הלקוחות 

 

 

מאחורי ההצלחה המתמשכת של פסגות וביצועי ההשקעות הבולטים לאורך זמן, עומד הון אנושי מיומן ומסור, הבולט באיכויותיו המקצועיות ותורם למוניטין והערכה גבוהים בשוק ההון. הצמיחה העקבית והמהירה של פסגות נשענת על הישגים מוכחים בתחום ההשקעות, מחקר ומערכות מידע מתקדמות, כמו גם שירות מקצועי וקשר אישי עם ציבור המשקיעים הפרטיים, החברות, הגופים המוסדיים, יועצי ההשקעות בבנקים השונים  וסוכני הביטוח.
פסגות מעסיק צוות מחקר והשקעות המונה כ-80 אנליסטים, מנהלי השקעות ואנשי מסחר בעלי רישיון מטעם רשות ניירות ערך במחלקות מחקר מתמחות. צוות המחקר וההשקעות של פסגות הוא הגדול והאיכותי מבין בתי ההשקעות בישראל.

2. שמירה והגנה על זכויות המשקיעים והחוסכים תוך שקיפות מלאה
פסגות בית השקעות שם לו למטרה לשמור ולהגן על זכויות המשקיעים והחוסכים. לשם כך, בתחילת 2013 גיבש פסגות עקרונות המעגנים את המחויבות שלו לציבור הלקוחות ואת מידת המעורבות המוסדית הנדרשת ממנו במקרים שונים במסמך רשמי תחת הכותרת "אמנת פסגות למעורבות מוסדית". האמנה, אשר פורסמה בציבור וזמינה במלואה באתר האינטרנט של החברה, מגדירה כללי התנהגות שקופים, ברורים וידועים מראש. בית ההשקעות הינו הראשון והיחיד אשר הקים מחלקה ייעודית בתחום המעורבות המוסדית. המחלקה פועלת ליישום עקרונות ברורים שקבע בית ההשקעות במטרה להבטיח ולמקסם את זכויות הלקוחות בכל תקופת השקעה.

3. הגברת הידע ומודעות פיננסית לחיסכון בישראל
בשנים האחרונות, חלה עלייה משמעותית בסיכונים הכלכליים והפיננסיים, הן ברמת האישית והן ברמה המשקית. בנוסף, תהליכים מרכזיים שמעצבים את הכלכלה המקומית, כדוגמת העברת האחריות לחיסכון הפנסיוני לידי הציבור, מורכבותם של המוצרים הפיננסיים והעלייה בשיח הכלכלי בתקשורת, מחדדים את הצורך להגברת הידע הפיננסי בקרב הציבור הישראלי.
תפישת החינוך הפיננסי אותה מיישם פסגות בית השקעות הינה חלק מובנה מערכי החברה לניהול השקעות ואחריות תאגידית, שתכליתם להביא לשיפור מתמיד בהתנהלות בתחום החיסכון של לקוחות פסגות והציבור הרחב.
במסגרת זו, הקים פסגות את מרכז הידע לחינוך פיננסי המציע מידע עדכני על שוק ההון ועולם החיסכון הפנסיוני במגוון אמצעים מתקדמים.
חגי בדש - מנכ"ל פסגות בית השקעות

חגי בדש - מנכ"ל פסגות בית השקעות

בעל 17 שנות ניסיון במערכת הפיננסית, מתוכן ארבע שנים במערכת בנקאית ו-13 שנים בפסגות. מונה למנכ"ל פסגות בית השקעות במאי 2012.

לבדש ניסיון רב בתחום הפיננסי והפנסיוני. טרם מינויו למנכ"ל בית ההשקעות, כיהן כמנכ"ל פסגות קופות גמל ופנסיה במשך שלוש שנים, יו"ר חברת הגמל ויו"ר דירקטוריון פסגות פנסיה (ה.ע.ל).

בדש בוגר הפקולטה לכלכלה ומנהל עסקים במרכז הבינתחומי הרצליה, התמחות במימון, והוא בעל רישיון לניהול תיקי השקעות.

פסגות – יוצרים היסטוריה

בשנת 1963, הונחו היסודות אשר מהם צמח פסגות והפך לבית ההשקעות הגדול בישראל לניהול השקעות וחיסכון פנסיוני. מאז, פסגות הנו בית השקעות מוביל בשוק ההון הישראלי המנהל 6% מנכסי הציבור בישראל, עבור יותר מ-1.3 מיליון לקוחות.

אבני דרך:


1963: בנק לאומי מקים את אופק ניירות ערך והשקעות - חברת ניהול תיקי ההשקעות הבנקאית הראשונה בישראל

1989: בנק לאומי מקים את חברת קרנות הנאמנות פסגות

2003: איחוד עסקי בין חברת קרנות הנאמנות פסגות וחברת ניהול התיקים אופק

2006: רכישת פעילות קבוצת פסגות על ידי קרן יורק

2008: רכישת קופת הגמל "גדיש" מבנק הפועלים

2009: רכישת קופות הגמל של פריזמה על ידי פסגות וכניסת קרן מרקסטון (באמצעות חברות פנומנל החזקות) כבעלת מניות בפסגות בית השקעות

2010: רכישת קרן הפנסיה הותיקה ה.ע.ל

2010: רכישת פסגות בית השקעות על ידי קרן ההשקעות Apax Partners

2011: קבלת רישיון לניהול קרנות הפנסיה – פסגות פנסיה מקיפה ופסגות פנסיה כללית

2013: פרסום אמנת פסגות למעורבות מוסדית

2013: רכישת חברות מיטב תעודות סל

2013: רכישת פעילות ביטוח החיים של שירביט חברה לביטוח

2013: השקת מרכז הידע של פסגות לחינוך פיננסי