אודות החברה

פסגות הינו בית ההשקעות הגדול בישראל. פסגות מנהל נכסים עבור כמיליון לקוחות פרטיים, לקוחות עסקיים וגופים מוסדיים בהיקף של יותר מ-170* מיליארד שקלים.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​בית ההשקעות מציע ללקוחותיו מגוון רחב של אפיקי ומכשירי השקעה המתאימים למשקיעים בעלי אופי שונה. פסגות בית השקעות הינו בבעלות קרן Apax Partners. 


רגולציה ואכיפה פנימית 

מחלקת רגולציה ואכיפה בבית ההשקעות עוסקת ביישום תכנית אכיפה פנימית בקבוצת פסגות. במסגרת יישום תכנית האכיפה, מחלקת רגולציה אחראית בין היתר,  על הטמעת תרבות ציות ארגונית, מתן יעוץ רגולטורי שוטף ליחידות העסקיות וביצוע בקרות ציות. מחלקת רגולציה מהווה אחד מגורמי הבקרה ושומרי הסף בקבוצת פסגות ופעילותה מפוקחות על ידי הדירקטוריונים וכן על ידי ועדות הביקורת בחברות הקבוצה.

 
 

תפקידיו המרכזיים של פסגות בית השקעות

לפסגות בית השקעות שלושה תפקידים מרכזיים בניהול כספי ציבור:

1. ניהול השקעות אחראי ומקצועי של כספי הלקוחות 

 

מאחורי ההצלחה המתמשכת של פסגות וביצועי ההשקעות הבולטים לאורך זמן, עומד הון אנושי מיומן ומסור, הבולט באיכויותיו המקצועיות ותורם למוניטין והערכה גבוהים בשוק ההון. הצמיחה העקבית והמהירה של פסגות נשענת על הישגים מוכחים בתחום ההשקעות, מחקר ומערכות מידע מתקדמות, כמו גם שירות מקצועי וקשר אישי עם ציבור המשקיעים הפרטיים, החברות, הגופים המוסדיים, יועצי ההשקעות בבנקים השונים  וסוכני הביטוח.
פסגות מעסיק צוות מחקר והשקעות המונה כ-80 אנליסטים, מנהלי השקעות ואנשי מסחר בעלי רישיון מטעם רשות ניירות ערך במחלקות מחקר מתמחות. צוות המחקר וההשקעות של פסגות הוא הגדול והאיכותי מבין בתי ההשקעות בישראל.

2. שמירה והגנה על זכויות המשקיעים והחוסכים תוך שקיפות מלאה
פסגות בית השקעות שם לו למטרה לשמור ולהגן על זכויות המשקיעים והחוסכים. לשם כך, בתחילת 2013 גיבש פסגות עקרונות המעגנים את המחויבות שלו לציבור הלקוחות ואת מידת המעורבות המוסדית הנדרשת ממנו במקרים שונים במסמך רשמי תחת הכותרת "אמנת פסגות למעורבות מוסדית". האמנה, אשר פורסמה בציבור וזמינה במלואה באתר האינטרנט של החברה, מגדירה כללי התנהגות שקופים, ברורים וידועים מראש. בית ההשקעות הינו הראשון והיחיד אשר הקים מחלקה ייעודית בתחום המעורבות המוסדית. המחלקה פועלת ליישום עקרונות ברורים שקבע בית ההשקעות במטרה להבטיח ולמקסם את זכויות הלקוחות בכל תקופת השקעה.

3. הגברת הידע ומודעות פיננסית לחיסכון בישראל
בשנים האחרונות, חלה עלייה משמעותית בסיכונים הכלכליים והפיננסיים, הן ברמת האישית והן ברמה המשקית. בנוסף, תהליכים מרכזיים שמעצבים את הכלכלה המקומית, כדוגמת העברת האחריות לחיסכון הפנסיוני לידי הציבור, מורכבותם של המוצרים הפיננסיים והעלייה בשיח הכלכלי בתקשורת, מחדדים את הצורך להגברת הידע הפיננסי בקרב הציבור הישראלי.
תפישת החינוך הפיננסי אותה מיישם פסגות בית השקעות הינה חלק מובנה מערכי החברה לניהול השקעות ואחריות תאגידית, שתכליתם להביא לשיפור מתמיד בהתנהלות בתחום החיסכון של לקוחות פסגות והציבור הרחב.
במסגרת זו, הקים פסגות את מרכז הידע לחינוך פיננסי המציע מידע עדכני על שוק ההון ועולם החיסכון הפנסיוני במגוון אמצעים מתקדמים.

פסגות – יוצרים היסטוריה

בשנת 1963, הונחו היסודות אשר מהם צמח פסגות והפך לבית ההשקעות הגדול בישראל לניהול השקעות וחיסכון פנסיוני. מאז, פסגות הנו בית השקעות מוביל בשוק ההון הישראלי, עבור יותר ממיליון לקוחות.

אבני דרך:


1963: בנק לאומי מקים את אופק ניירות ערך והשקעות - חברת ניהול תיקי ההשקעות הבנקאית הראשונה בישראל.

1989: בנק לאומי מקים את חברת קרנות הנאמנות פסגות.

2003: איחוד עסקי בין חברת קרנות הנאמנות פסגות וחברת ניהול התיקים אופק.

2008: רכישת קופת הגמל "גדיש" מבנק הפועלים.

2009: רכישת קופות הגמל וקרנות ההשלתמות של פריזמה על ידי פסגות.

2010: רכישת קרן הפנסיה הותיקה ה.ע.ל.

2011: קבלת רישיון לניהול קרנות הפנסיה – פסגות פנסיה מקיפה ופסגות פנסיה כללית

2013: פרסום אמנת פסגות למעורבות מוסדית ורכישת חברות מיטב תעודות סל.

2014: הקמת פסגות חברה לביטוח.

2015: כניסה לפעילות החיסכון - השקת "פסגות חיסכון מנוהל".

2016: הקמת "פסגות טרייד" - פלטפורמה למסחר עצמאי.

2016: השקת פסגות גמל להשקעה - הדור הבא של החיסכון

2017: השקת פסגות חיסכון לכל ילד - תכנית חיסכון לכל ילד מטעם המדינה

          השקת "פסגות PRO" -לראשונה בישראל, ניהול תיק השקעות דיגיטלי מ-₪20,000

          הקמת פעילות "פסגות פארטו" ורכישת קרן הגידור "פארטו אופטימום"

2018: פעילות חברת הביטוח הכוללת חיסכון מנוהל וביטוחי ריסק נמכרה לאיילון חברה לביטוח בע"מ

           קרן הפנסיה המקיפה שבניהול פסגות קופות גמל ופנסיה זכתה בהליך שיזמה רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון לבחירת קרנות פנסיה נבחרות

2019: הושקה אמנת פסגות להשקעות אחראיות