שיוויון מגדרי מלא בדירקטוריונים

פסגות ידרוש מהחברות בהן הוא משקיע להגדיל את שיעור הנשים בדירקטוריונים ולהגיע לייצוג מגדרי תוך 3 שנים

על-פי המדיניות החדשה פסגות יתנגד באופן גורף לכל מינוי דירקטור בדירקטוריון שלא יעמוד בתנאי הסף הבאים:

  • בשנת 2021: ייצוג של לפחות 20% נשים בדירקטוריון
  • בשנת 2022: לפחות 30% נשים בדירקטוריון
  • בשנת 2023: 50% נשים בדירקטוריון - ייצוג מגדרי שוויוני
  • לפי החלטה זו יידרש כבר היום תיקון בהרכב הדירקטוריון של כ- 50% מהחברות במדד 125
  • בחברות בהן קיים היום ייצוג נשי של 40% ומעלה – יינתן כבר עכשיו משקל חיובי בהצבעות על אישור תגמול בחברה
  • פסגות יוביל מדיניות הדרגתית מתוך הבנה כי הידע שנצבר בדירקטוריון הקיים הוא קריטי עבור בעלי המניות ונדרשת תקופת התארגנות. עם זאת חלה חובה מיידית להבהיר את המצופה מהחברות במינויים הבאים.ועדות ההשקעה בבית ההשקעות הדגישו כי יבחנו לגופם מקרים מיוחדים, בהם לא יהיה ניתן בטווח הקצר ליישם מדיניות זו, וימצא כי ישנה חשיבות להמשך כהונתם של דירקטורים קיימים. במקרים אלה, ימשיך פסגות בדיאלוג עם החברות, ויאשר הרכב דירקטוריון ככל שהחברה תביע נכונות והתחייבות בכתב לפעול להגדלת הייצוג הנשי בדירקטוריון בשנים הקרובות.

מהלך זה הוא חלק ממדיניותו הכוללת של בית ההשקעות, לשילוב עקרונות ה-ESG (השקעות אחראיות בתחומי הסביבה, החברה והממשל התאגידי) במסגרת מדיניות ההשקעות שלו. כזכור לפני כשנה וחצי פסגות התחייב למדיניות ESG במסגרת אמנה להשקעות אחראיות ואף הצטרף ליוזמה הבינלאומית של ארגון PRI, לצד גופי השקעות בינלאומיים מובילים. זאת, מתוך הבנה שהשקעות אחראיות מניבות לאורך זמן תשואות טובות יותר.