מעורבות חברתית

פסגות למען הקהילה

האחריות והמעורבות החברתית מהווים חלק אינטגראלי מתוכנית העבודה העסקית והאסטרטגית של פסגות בית השקעות. פסגות רואה עצמו מחויב לחברה ולקהילה ופועל לקידום ערכים של מעורבות חברתית, תוך תרומה לקהילה ופעילות התנדבותית של עובדיו.
 

פסגות לתשואה חברתית

לאחר תהליך ארוך של בחינה, החלטנו בפסגות למקד את פעילותנו ההתנדבותית בתחום החינוך מתוך אמונה כי מדובר בצורך לאומי-חברתי התואם את ערכי הליבה של פסגות וכן בשל הדמיון שבין העשייה שלנו כאנשי השקעות למען העתיד לבין העשייה החינוכית להבטחת עתיד טוב יותר. הבחירה בתחום החינוך הנה בשני מישורים: חינוך פיננסי וחינוך לערכים דוגמת מנהיגות ומצוינות.
במסגרת זו, שותפינו העסקיים הנם עמותת שיעור אחר, עמותת חינוך לפסגות, עמותת אחרי ועמותת פעמונים, ובשנתיים האחרונות התנדבו מאות מעובדי החברה לטובת הפעילויות של העמותות הללו על ידי העברת הידע שנצבר הן בפסגות והן ברמה האישית לקהילה.
 

העסקת חניכי ובוגרי "חינוך לפסגות"

במסגרת זו, אנו פועלים להעסקת חניכי ובוגרי "חינוך לפסגות" בעבודות זמניות מתאימות במהלך חופשת הקיץ או בתקופה שבין סיום לימודיהם בבית הספר התיכון לגיוסם לצבא.
בכך קבוצת פסגות מסייעת לקידומם של חניכי הפרויקט הן מבחינה כלכלית והן בעצם חשיפתם לעולם העבודה בכלל ולשוק ההון בפרט.
 

עיגול לטובה

פסגות הצטרף ליוזמה פילנתרופית שיזמה עמותת עיגול לטובה המאפשרת לעובדי החברה לתרום לעמותה/ות לפי בחירתם באמצעות עיגול סכומי המשכורת, באופן אוטומטי וקבוע. לצורך הפרויקט בוצעה התאמה של מערכות פסגות לטובת העברת הכספים וכן הוחלט כי כנגד כל שקל שנתרם על ידי העובד - תורם פסגות שקל נוסף.
כל העמותות ברשימה נבחרו כראויות לתרומות על ידי ועדה ציבורית בראשות נשיא בית המשפט העליון בדימוס מאיר שמגר, ועברו בהצלחה את מידת השקיפות של ארגון מידות (חברה לתועלת הציבור העוסקת בשיקוף ודירוג מלכ"רים, הבודקת את שקיפות העמותה מול הציבור הרחב).
 

רכישת 20,000 הגדות פסח שהכנסותיהן קודש לילדים אוטיסטים

בחג הפסח רכשנו יותר מ-20,000 הגדות של פסח שהופקו על ידי העמותה לילדים בסיכון והמעוטרות בציורים פרי יצירתם של ילדים אוטיסטיים.