אחריות תאגידית

אנו בפסגות מאמינים כי מחויבותנו כבית ההשקעות הגדול בישראל לניהול השקעות וחיסכון פנסיוני היא לפעול למען החברה והסביבה בה אנו פועלים, תוך הכרה בחשיבות המעורבות החברתית של בית ההשקעות ועובדיו.
 
כחלק מכך, חבר בית ההשקעות בארגון מעלה - ארגון גג לקידום אחריות תאגידית וחברתית, הפועל לקידום נושאים אלו כחלק בלתי נפרד מתרבות ניהול מתקדמת ומאסטרטגיה עסקית נבונה.