נגישות

נגישות פיזית ונגישות השרות

במסגרת התאמת הגישה למשרדי פסגות לצורכיהם המיוחדים של לקוחות עם מוגבלות, מבוצעות התאמות מיוחדות הקשורות בין היתר לניידות פיזית של לקוחות והתאמות עבור לקויי ראייה ושמיעה.

בין הפעולות המבוצעות:

הנגשת מעליות בבניין החברה, התאמת גישה למשרדים המקבלים לקוחות, הכשרת עמדה מיוחדת המותאמת לבעלי מוגבלויות בה ניתן לקבל את כל השירותים, הדרכת עובדי החברה בנושא "נגישות השרות", הנגשת אתר האינטרנט של החברה ועוד.

יש לציין כי אנו ממשיכים במאמצים לשפר את נגישות החברה כחלק ממחויבותנו לאפשר לכלל האוכלוסייה כולל אנשים עם מוגבלויות לקבל את השרות הנגיש ביותר.

ניתן לפנות בכל שאלה ועניין בנושאי הנגישות לרכז הנגישות של החברה במייל:

eliranav@psagot.co.il

או בטלפון מספר: 073-799-5286

f