קשרי משקיעים

קבוצת פסגות הינה חברה ציבורית אשר מניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב, ונכללת במדדים – ת"א פיננסים, ת"א ביטוח ושירותים פיננסים, ת"א צמיחה ות"א All-Share.
הקבוצה נוסדה ב-1963 והינה מהחברות המובילות והמוערכות בישראל בתחום ההשקעות, האשראי והפיננסים.

דוחות כספיים

מצגות משקיעים

מצגת משקיעים 2021

דוחות שכר שווה